Drömportföljen, draft #1

Drömportföljen, draft #1


Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg håller jag på satt sätta ihop vad jag kallar för “drömportföljen” - detta är min långsiktiga utdelningsportfölj som ska bli nyckeln till min ekonomiska frihet. Jag kallar det här draft #1 för jag vet att jag kommer att göra justeringar i den, både inom en snar framtid och garanterat under åren med - men tanken är ändå att det ska finnas en struktur och några stabila aktier som kommer utgöra hörnstenarna i portföljen. Innan vi tittar på innehav vill jag diskutera vad jag tittar på och hur jag kvalificierar in aktierna.


Kvalificiering

Direktavkastning - en självklarhet för alla utdelningsinvesterare men samtidigt inte något man kan stirra sig blind på den senaste siffran. Dels för att de flesta aktier just nu har en direktavkastning på 0 % men också för att dagens direktavkastning kan vara missvisande i normala fall. Därför ser vi också bakåt de senaste 3, 5 och 10 år och jämför utvecklingen. Har den varit stabil runt dagens nivå, lägre eller högre? Alla alternativ kan egentligen vara okej, det beror ju förstås på så mycket andra aspekt. En direktavkastning som varit stabil i tio år känns pålitlig - men finns det någon utdelningstillväxt parallelt med detta eller förändras utdelningen upp och ner i samband med detta? Om direktavkastningen är stabil medan utdelningstillväxten är negativ, eller en stigande direktavkastning med en stagnerad utdelningstillväxt kommer det nog inte hålla på sikt. 


Vad jag söker är en nuvarande direktavkastning mellan 3-5 % med en positiv utdelningstillväxt, desto lägre direktavkastning desto högre krav på utdelningstillväxt. Detta betyder dock inte att alla prospekt står och faller vid 3-5 % direktavkastning, det finns de bolag som är alldeles för fina för att inte ha trots en lägre direktavkastning (Industrivärden och Investor har rört sig strax under 3 % men är ändå tänkt att vara två av mina hörnstenar). Vad gäller bolag över 5 % direktavkastning finns det självklart också många som kvalificerar in men då får man förstås räkna med en lägre utdelningstillväxt - t.ex Fortum har inte haft någon utdelningstillväxt alls de senaste åren men på en 7,4 % direktavkastning (snitt 6,6 % över de senaste 10 åren) så känns de som en acceptabel risk-reward att ta när för att exponera sig mot kraftförsörjningssektorn (en sektor med få kandidater i norden) med vad som kan likställas med en årlig kupong på 6-7 %. Ett annat exempel är SBB D, vilket fungerar som en preferensaktie och man kan förvänta sig 0 % utdelningstillväxt men just nu är “kupongen” på 8,9 % direktavkastning som för att citera Marcus Hernhag “…räcker gott som totaltavkastning”.


Samtidigt måste man så klart också kika på hur utdelningsandelen ser ut, är den nära eller till och med över 100 % är det förstås inte hållbart på lång sikt. Mellan 30-70 % är rimliga nivåer, man vill ju att bolaget skall vara generöst och fördela värdet med oss ägare, samtidigt som det behöver finnas lite säkerhetsmarginaler. Liksom alla andra regler finns det undantag för denna i enskilda fall såväl som enskilda år - men det kan vara en rimlig tumregel.


Utöver dessa nyckeltal vill man självklart se att företaget växer och har goda marginaler men är förstås här man generellt får ha lite lägre förväntningar på kursutvecklingen i jämförelse med tillväxtinvesterare. Högutdelare kommer med största sannolikhet växa mycket mer försiktigt men ger istället troligen en stabilare värdeökning i turbulenta tider (förhoppningsvis är detta år ett undantagsår…). Jag är en konsverativ person som har väldigt svårt för att ta för stora risker, vilket troligen kommer synas igenom min breda portfölj nedan.


Drömportföljen, idag…

(Disclaimer: D/A = direktavkastning och jag vet att detta inte är den gällande utan detta var vid ihopsättning den senast aktuella direktavkastningen jag kunde hitta och många bolag har helt slopat utdelning vilket gör att den borde vara 0 men jag gör antagandet att den kommer vara kring denna nivå när vi är tillbaka i normalläge).Igen vill jag påminna om att detta är långt ifrån en färdig portfölj utan den är i byggnadsstadiet - dels för att jag inte köpt på mig alla än och dels för att jag inte analyserat alla bolag mer än väldigt ytligt ännu (en del mer än andra förstås). De bolag som är markerat i grönt är de jag känner mig mest säker på att de kommer ta en plats i portföljen, därefter har jag gått igenom sektor för sektor för att få en riskspridning över samtliga sektorer och därefter en fördelning av bolagsrisk inom varje sektor. Många sektorer som t.ex. Kraftförsörjning, dagligvaror, energi, telekommunikation och hälsovård visade sig ha ett väldigt begränsat antal kandidater. 


Hälsovård känns svårast då de sällan inte erbjuder nån direktavkastning alls och när de gör det så är den väldigt låg. Jag är inte säker på om det är värt att ha bolag från samtliga sektorer alls men mitt riskaverta inre tyckte att de skulle adderas på ett hörn. Med detta sagt så lärde jag mig häromdagen i Petruskos senaste blogginlägg att Investor består av större del hälsovård än vad jag tidigare insett, vilket trots allt ger mig en god exponering där då jag planerar att ha dem som mitt största bolag på 10 %.


Vad gäller energibolag så kände jag också att det bara fanns två kandidater varav en känns säkrare än den andra och den andra erbjuder en oförskämt hög direktavkastning (även om den ovan angedda självklart inte kommer vara den gällande). I kraftförsörjning känns Fortum som ett stabilt kupong-bolag medan Fjordkraft känns mer lovande framåt om än den känns ganska dyr i dagsläget. Dagligvaror - tja, vad finns det för alternativ? Kommer inte köpa något av dem i dagsläget då de känns övervärderade, dock på sikt är tanken att de ska finnas med i portföljen. Inom material känns Stora Enso självklarast men UPM och BillerudKorsnäs är inte långt efter och fungerar som en bra spridning av bolagsrisken.  


Fastighetsbolag finns det alldeles för många fina bolag och tittar man bara på siffrorna skulle man gladeligen kunna stoppa i många fler bolag - men det lär ju finnas lite riskbalans förstås. Industribolagen känns också lätt att hitta bra kandidater. Bland bankerna finns det inte allt för många alternativ - men det är inte heller några självklara val. Investmentbolagen däremot känns som ganska självklara val om man tittar på innehav, utveckling och substansrabatt. 


Vad gäller sällanköpsvaror är det kanske mitt största frågetecken i portföljen då det är en enormt varierad sektor där jag tycker många bolag (HM också) känns osäkra för tillfället och är varför jag valt bort de flesta - de som känns lämpligast som investering är väl egentligen betting-bolagen men jag har personligen väldigt svårt för sånna bolag. Kanske är både naivt och dumt då jag inte följt någon moralisk kompass vad gäller övriga aktier men jag har i såhär långt ignorerat dem helt av principskäl. Kanske gör en helomvändning där, vem vet.


Sist men inte minst ut är informationsteknik, här vill jag erkänna att jag har analyserat som allra minst. Dessa är främst fram-screenade bland mina nyckeltal - bortsätt från Pricer kanske. Därför är både procenten såväl som bolagen stor risk att de förändras, jag har fler kandidater att gå igenom men dem är först ut att analysera vidare.


Sektorspridning
Kikar man på sektorspridningen så ser industri ut att vara väldigt dominant om man inkluderar det faktum att Industrivärden utgör en stor del av investmentbolagen - dock tycker jag att bolagen skiljer sig väldigt mycket åt branschmässigt vilket gör att det känns som en okej fördelning trots allt. Fastighetsbolagen känns alldeles för bra för att ge mindre exponering och investmentbolagen är redan väldiversifierade. 


I dagsläget är min exponering endast inom Norden, mycket då jag inte förmått mig lägga tid och pengar (Börsdata Pro-medlemskap) på att söka bland USA och övriga världen - men det kommer med största sannolikhet en tid då jag ska göra plats för några amerikanska utdelningsaristokrater också och då blir det kanske enklare att hitta bra kandidater i fler branscher. 


Kommentera gärna!

Det vore superkul att diskutera lite kring innehaven, jag är som sagt ny inom stock-picking men jag har ändå lagt ner ‘några’ timmar på att sålla ut kandidater och jag har köpt några helt andra bolag än dessa ovan efter samma kriterier men söker mig till mer långsiktig stabilitet i det stora hela och har därför landat här. Så kommentera gärna vad ni tycker såhär långt, tycker ni att jag gjort någon rejäl tavla så hör jag gärna det med konstruktiv kritik ;) 


Jag kommer fortsätta att bearbeta denna portfölj och uppdaterar den löpande vid större förändringar. Jag äger som sagt heller inte alla dessa bolag ännu, utan detta är vad tänker plocka ihop och fördela någorlunda utefter de angedda procentenheterna. Hej så länge!


//Divito

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

My story

Nu styr vi om fondsparandet till SAVR!